Цени

Морски каякинг и Сърфски

Цени на турове за сезон 2023:
/с водач/

Учебен тур – 1 ч.: 50 лв./25 евро
Кратък тур – 2 ч. тур:  70 лв./ 35 евро
Полудневен тур – 4 ч.: 100 лв./ 50 евро
Целодневен тур – 8 ч.: 140 лв./ 70 евро

Отстъпки:


Групова:  10% за група /мин. 5 човека/

За редовни:  10% за всеки следващ тур …

*Общият сбор на отстъпките не може да надвишава 50%!