Цени

Морски каякинг и Сърфски

Цени на турове за сезон 2022:
/с водач/

Учебен тур – 1 ч.: 40 лв./20 евро
Кратък тур – 2 ч. тур:  60 лв./ 30 евро
Полудневен тур – 4 ч.: 80 лв./ 40 евро
Целодневен тур – 8 ч.: 120 лв./ 60 евро

Отстъпки:


Групова:  10% за група /мин. 5 човека/

За редовни:  10% за всеки следващ тур …

*Общият сбор на отстъпките не може да надвишава 50%!